Det demokratiska samhället

Vi lever i ett modernt demokratiskt samhälle där vi alla har rätt att säga vår mening i de val som genomförs. Var fjärde år så ska vi se till så att riksdagen fylls med de personer och de partier som vi önskar. 349 riksdagsledamöter ska utses och vi har vår chans till att få de som vi vill ska representera oss.

Tänka och tycka det vi vill

I en demokrati så får vi tänka och tycka det vi vill och den demokratiska grundtanken är att vi är alla lika mycket värda och att vi ska ha lika rättigheter oavsett vem vi är. Själva ordet demokrati om man ska översätta det så betyder det folkstyre eller folkmakt. Det vill säga att det är vi folket som har den makten att styra och ställa i ett land. Nu skulle det vara svårt om alla skulle styra och ställa. Därför så har vi demokratiska val i vårt land där vi väljer vilka som ska representera oss.

Olika typer av demokrati

I olika länder så kan det finnas olika typer av demokrati. Hur ett land styrs är upp till varje demokratiskt land. De flesta anammar representativ demokrati vilket innebär att vi som vanliga medborgare får rätten att vara med och bestämma i form av val. I Sverige så har vi val vart fjärde år och däremellan så kan det bli en så kallad folkomröstning i vissa frågor. Vi har tidigare bland annat varit med vid omröstningar om kärnkraften och om huruvida vi skulle gå med i EU eller inte.