Regler om offentlig upphandling

För de företag som arbetar med offentliga upphandlingar så finns det ett anta regler som ska följas för att allt ska gå rätt till. Under ett år så handlar våra myndigheter olika varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor och det är många företag som ska vara med och sälja till de svenska myndigheterna.Innan en myndighet ska handla produkter, varor eller tjänster så ska en offentlig upphandling göras. LOU, lagen om offentlig upphandling styr detta med olika regler för att upphandlingen inte ska vara diskriminerande och att alla behandlas lika. Det ska finnas transparens och proportionalitet. Varje företag har lika rätt att finnas med vid offentliga upphandlingar. Som företag så är det viktigt att man lär sig hur det fungerar och genom Magnus Josephson som skrivit böcker i ämnet kan man gå utbildning och få hjälp med detta.Reglerna för offentlig upphandling är till för att alla företag ska ha samma chans att kunna sälja det man producerar eller de tjänster man erbjuder. LOU är också till för att myndigheterna på ett bra sätt använder sin budget på bästa sätt. Alla våra samtliga myndigheter och kommuner omfattas av LOU och måste följa den lagen. Det är Konkurrensverket som har till uppgift att se till så att lagen följs av den svenska myndigheterna och våra kommuner. Det görs undersökningar med jämna mellanrum huruvida offentliga upphandlingar görs av kommuner och myndigheter.