Få hjälp som bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening måste alltid bestå av en styrelse, och förordningar, lagar och regler måste följas. Det kan vara krångligt att ta reda på vad som gäller. För att vara säker på att ni gör rätt, så kommer här ett bra tips: läs mer online. På nätet kan ni hitta mycket intressant och nyttig information.

Styrelsen

I dagens stressade samhälle kan det vara svårt att hitta engagerade människor som har lust och tid över att deltaga i styrelsearbete. Om det är en mindre bostadsrättsförening kan det kanske gå, men är det en större förening kan ett sätt vara att anlita styrelseproffs. Trenden går numera åt att fler och fler bostadsrättsföreningar tar hjälp utifrån.

Totalförvaltning eller ej

I en liten förening är det kanske mest vanligt att medlemmarna själva försöker ta ansvar för allt som behövs beslutas, renoveras eller ändras. I en större bostadsrättsförening kanske det är bättre att anlita ett utomstående företag för totalförvaltning av föreningen. Detta innebär naturligtvis ökade kostnader för medlemmarna, men kan i långa loppet ändå vara lönsamt.

Egna insatser

Ni kan också dela upp det så att medlemmarna utför en liten del av de renoveringar som behöver göras, till exempel i gemensamma utrymmen, medan de större arbetena utförs av professionella aktörer.