Beställa material online

För att göra ditt jobb effektivt behöver du tillgång till nödvändigt kontorsmaterial. Detta gäller oavsett om du arbetar i ditt företags kontorslokaler eller om du sitter i ditt hemmakontor. Tidigare åkte en inköpsansvarig person på företaget med jämna mellanrum ut till olika grossistförsäljare för att fylla på lagren. Idag är detta klart enklare. Du hittar i princip allt du behöver för ett kontor online och på ett och samma ställe.

Vad behöver du för material till ditt företag?

Det beror förstås på vilken typ av verksamhet ditt företag bedriver. Men till att börja med kommer du troligtvis behöva exempelvis kopieringspapper, pennor, block, pärmar, plastfickor och whiteboardpennor. Även om vi rör oss mot ett alltmer digitalt arbetssätt så lever fysiska papperskopior fortfarande kvar, till exempel vad gäller lagring av viktig dokumentation enligt redovisningsregler. Klicka dig vidare här för att beställa hem det du behöver komplettera med.

Hur kan du skapa struktur på företagsmaterialet?

Om du förvarar kontorsmaterialet på ett smart sätt kan du och dina medarbetare arbeta effektivt. Att samla det på ett och samma ställe med tydlig märkning gör att alla hittar vad de är ute efter. Nu när vissa arbetar hemifrån kan du även behöva se över vad som respektive medarbetare bör fylla på sitt hemmakontor med.